Wie zijn wij

Het Europees Massagoed- Overslagbedrijf BV, kortweg EMO, is de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa. Vanuit heel de wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. Met de state-of-the-art terminalinrichting worden zeeschepen snel en zorgvuldig gelost. De lading vindt vervolgens grotendeels geautomatiseerd zijn weg over de terminal voor opslag, bewerking, of overslag.

EMO doet dit voor klanten in de energie- en staalsector. Dankzij EMO kunnen centrales energie opwekken voor consument en industrie. De staalindustrie verwerkt de miljoenen tonnen ijzererts, aangevoerd via EMO, tot talloze producten zoals personenauto’s, stalen constructies voor de bouw, of industriële machines.

De klanten van EMO zitten verspreid over heel Europa. Elke klant heeft zijn specifieke wensen voor samenstelling van het opgeslagen product, maar ook voor bijvoorbeeld aanlevertijden of bijzondere bewerkingen. Door hier zo nauw mogelijk op aan te sluiten, of zo mogelijk zelfs een stap verder te gaan, voegt EMO waarde toe voor haar klanten.

EMO is zich als geen ander bewust van haar rol in de Rotterdamse regio. Die rol kent natuurlijk verschillende verschijningsvormen. Ten opzichte van de één is EMO werkgever. In de ogen van de ander is EMO een buurman. En voor weer een andere partij is EMO een investeringspartner.

Om succesvol te kunnen opereren heeft EMO baat bij een zo breed mogelijk draagvlak onder mensen en organisaties in de omgeving van EMO. In die zin is EMO graag een goede buur! Om de rol van goede buur behoorlijk te vervullen is een verstandige en commercieel verantwoorde bedrijfsvoering voorwaardelijk. Die stelt EMO namelijk in staat ook op andere vlakken verantwoording te nemen.

EMO spant zich in, zowel in praktisch opzicht als op een hoger abstractieniveau, verantwoording te nemen. Bijvoorbeeld door directe overlast voor omwonenden en buurbedrijven zo veel mogelijk te beperken. Maar ook kiest EMO bewust voor duurzame alternatieven, als dit goed is voor vermindering van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld.

Tijdens EMO Open zetten wij de deuren voor je open en kan je kennis maken met de wereld die achter de prachtige veelkleurige bergen schuilgaat. Je bent van harte welkom!